Ledenvergadering

17 juni 2021 10:30


Op 5 juli is er een ledenvergadering bij OFC

Nu de Coronamaatregelen minder zijn kunnen wij overgaan op de orde van de dag. Dat houdt onder andere in dat wij ook de leden kunnen uitnodigen voor de ledenvergadering. 

Deze zal gehouden worden op maandag 5 juli bij OFC om 20:00 uur. Spelende- en niet spelende leden, alsmede ouders/verzorgers van minderjarige leden mogen deze vergadering bijwonen.

Wil je de notulen van de vorige vergadering dan kan je deze opvragen bij het secretariaat van OFC per email l.gunzel@ofc-oostzaan.nl 

Agenda ledenvergadering:

 1. Opening en vaststellen van de Agenda
 2. Mededelingen Bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering 12 december 2019
 5. Jaarstukken 2019/2020
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2021/2022
 8. Aftredende bestuursleden conform huishoudelijk reglement
 •             Bauke Krijgsman (herkiesbaar)
 •             Algemeen Bestuurslid
 1. Huldigen Jubilarissen

           Gerrit van ’t Slot 65 jaar lid van OFC

            Klaas Hopman 60 jaar lid van OFC

            Jos Leibrand 50 jaar lid van OFC

            Oscar Westphal 50 jaar lid van OFC

            Cees Kinnegin 50 jaar lid van OFC

            Martijn de Haas 40 jaar lid van OFC

            Herman Tijmes 40 jaar lid van OFC

            Joop Corzillius 40 jaar lid van OFC

            Ramon Onrust 40 jaar lid van OFC

            Gerard Fonteyn 40 jaar lid van OFC

            Yelle Wa Bwanda 25 jaar lid van OFC

            Sander Keijzer 25 jaar lid van OFC

            Danny van Impelen 25 jaar lid van OFC

  1. Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!