'Pesten' NEE!

26 januari 2022 10:00


Iemand pesten is bij OFC uit den boze!

Iedereen moet zich bij OFC en daarbuiten veilig voelen. Iemand 'pesten' is dus uit den boze. Helaas bemerken wij dat er ook gepest wordt binnen en buiten het OFC terrein. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stel je iedereen in de gelegenheid om met veel plezier naar OFC te gaan. 
Pesten moet als probleem worden gezien. Op school, op straat en bij het sporten komt dit voor. Je doet wel eens iets (al dan niet bewust) wat een ander niet wilt. Alleen wanneer de ander aangeeft dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan spreken we van pesten. 

Pesterijen kunnen o.a. zijn:
• iemand een bijnaam geven en nooit bij de eigen naam noemen
• zogenaamde leuke opmerkingen maken 
• iemand voortdurend ergens de schuld van geven
• briefjes doorgeven, maar ook vervelende app-jes sturen
• beledigen
• opmerkingen maken over kleding
• iemand isoleren tijdens het voetballen of training
• schelden of schreeuwen tegen iemand

Word jij gepest of zie jij dat iemand gepest wordt meldt dit dan bij een ouder, trainer of iemand van het bestuur. OFC neemt het probleem 'pesten' zeer serieus en zal eventueel sancties doorvoeren tegenover de pester(s). 

Steeds weer geldt: “Wat jij niet fijn vindt, doe dat ook niet bij een ander!” 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!